6. ročník ŘÍČANY CUP a 9. ročník MVC MĚLNICKÝ POHÁR s mezinárodní účastí

25.09.2023 14:24

Poslední dva víkendy s plnou parádou pro judisty oddílu N62 Kladno.

 

Dne 16. a 17. září se zúčastnili judisté 6. ročníku Říčany CUP, kde ve svých věkových a váhových kategoriích vybojovali tato umístění:

1. místo - Hlaváčová Isabela, Hlaváč Petr, Němeček Šimon, Smékal Jan

2. místo - Kočišová Emma, Louček Martin

3. místo - Bena Matyáš

 

Na výborné výsledky navázali judisté 23. a 24. září na mezinárodním 9. ročníku MVC MĚLNICKÝ POHÁR. Na tomto turnaji se sešlo po oba dny přes 500 judistických závodníků. 

Výborné umístění - 1. místa v nejmladší kategorii vybojovala Miriam Tatíčková a Julie Maralíková. 

Další 1. místa ve svých váhových a věkových kategotiích po tvrdých soubojích vybojovala Spárová Amálie, Martin Louček a Hlaváč Petr.  

2. místa na tomto turnaji patří Šimonu Němečkovi a Janu Smékalovi a 3. místo Isabele Hlaváčové.

 

Oba turnaje byly prvními soutěžemi po letních prázdninách a potvrdily dobrou přípravu našich závodníků na nacházející podzimní soutěže.

 

BLAHOPŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM ZÁVODNÍKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠEHO ODDÍLU.