PODĚKOVÁNÍ

22.04.2014 11:11

Náš oddíl dlouhodobě spolupracuje se Sportovní komisí statutárního města Kladno. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na snížení nákladů oddílu (částečná úhrada pronájmu prostor haly BIOS).

Chceme tímto poděkovat Sportovní komisi, která nám každoročně vychází vstříc. Oplátkou se členové oddílu snaží svými sportovními výkony dobře reprezentovat statutární město Kladno jak na domácích soutěžích, tak i v zahraničí.