MEZIODDÍLOVÝ TURNAJ NERATOVICE

26.10.2014 18:07

V sobotu 18. října se v Neratovicích uskutečnil mezioddílový turnaj o celkovém počtu 250 závodníků. Na tomto turnaji za náš oddíl bodovali tito závodníci: 

1. místa vybojovali Jan BOUMA a Pavel CIBÍK, 2. místo vybojoval Filip DARSA  na 3. místě se umístil Jiří BOUMA.