7. ROČNÍK BEROUNSKÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA BEROUNA V KATEGORIÍCH MLÁĎAT, MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA

15.12.2014 21:12

V soboru 13. prosince se 12 našich závodníků zúčastnilo 7. ročníku Berounského turnaje o putovní pohár města Berouna. V jednotlivých věkových a váhových kategoriích se na prvních místech umístili tito závodníci: Cibík Pavel, Bouma Jiří, Bouma Jan, Hadravová Kristýna, Dvořáková Anna, Pokorná Natálie a Sojka Marek. Na druhých místech se umístili závodníci: Javůrek Jonáš, Darsa Filip, Prokop Tobiáš, Kočaryan Narek a Kočaryan Hajk.

Soutěžní družstvo sestavené ze závodníků Cibík Pavel, Hadravová Kristýna, Pokorná Natálie, Bouma Jiří a Sojka Marek vybojovalo putovní kříšťálový pohár (viz fotogalerie), který bude v držení oddílu do příštího ročníku.

B L A H O P Ř E J E M E    V Š E M    N A Š I M    Z Á V O D N Í K Ů M    Z A    V Z O R N O U   R E P R E Z E N T A C I    O D D Í L U    N62 KLADNO.