SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM KLADNO

 

Náš oddíl dlouhodobě spolupracuje se Sportovní komisí statutárního města Kladno. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na snížení provozních nákladů oddílu (částečná úhrada pronájmu prostor haly BIOS).

Chceme tímto poděkovat Sportovní komisi, která nám každoročně vychází vstříc. Oplátkou se členové oddílu snaží svými sportovními výsledky dobře reprezentovat statutární město Kladno jak na domácích soutěžích, tak i v zahraničí.